Hengeskap fra Oppdal, mid 1800-tallet (63 x 25, høyde 118 cm) PRIS KR 19.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38