Hengeskap fra Trøndelag, datert 1782 (bredde 63 + topplist, dybde 22, høyde 69 cm)

PRIS KR 17.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38