;


Hengeskap


Se mer detaljerte bilder av skapet

Hengeskap fra Støren, 1860/80-tallet
(bredde 60, dybde 27, høyde 60 cm)

PRIS KR 14.500


Se mer detaljert bilde av skapet

Hengeskap fra Rennebu, datert 1806
(bredde 62, dybde 22, høyde 70 cm)

PRIS KR 21.000


Se mer detaljert bilde av skapet

Hengeskap fra Oppdal, datert 1856
(bredde 55, dybde 25, høyde 80 cm)

PRIS KR 21.000


Se mer detaljert bilde av skapet

Hengeskap fra Rendalen, tidlig 1800-tallet
(bredde 85, høyde 120 cm),

PRIS KR 27.500

HENGESKAP
Se mer detaljerte bilder av skapet

Hengeskap fra Trøndelag, datert 1855
(bredde 60, dybde 48, høyde 67 cm)

PRIS KR 19.500


Se mer detaljerte bilder av skapet

Hengeskap fra Oppdal, mid. 1800-tallet
(bredde 65, dybde 25, total høyde 120 cm)

PRIS KR 24.700


Se mer detaljerte bilder av skapet

Hengeskap fra Trøndelag datert 1859 (bredde 75, dybde 20, høyde 107 cm)

PRIS KR 26.000


Se mer detaljerte bilder av skapet

Hengeskap fra Møre, datert 1776 (bredde 52, dybde 25, høyde 76 cm)

PRIS KR 24.000


Se mer detaljerte bilder av skapet

Hengeskap fra Folldal, 1860/80-tallet (bredde 80,
dybde 23 og høyde 97 cm + spir på toppen)

PRIS KR 18.500


SOLGT


SOLGT


SOLGT

 


Se mer detaljerte bilder av skapet

Hengeskap fra Trøndelag, slutten 1800-tallet
(bredde 73 cm, høyde 93 cm)

PRIS KR 12.800


SOLGT


SOLGT


SOLGT


SOLGT

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25
Telefon: 22 44 45 66
Mobil: 905 18 601   
Fax: 22 44 46 48
gro.grorud@loftet-antikviteter.no