Biedermeierbenk fra slutten 1800-tallet, 160 x 57, høyde rygg 100 cm, PRIS KR 12.500

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38

Tilbake