Ferdaskrin fra mid. 1800-tallet med understell (nylaget).
Skrinet måler 50 x 60 og høyde 60 cm.

PRIS KR 4.900

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48